Drew Technologies

Lider w technologii J2534

Urządzenia J2534 marki Drew Technologies

Urządzenia J2534 marki Drew Technologies

Od ponad 20 lat firma Drew Technologies wyróżnia się na tle innych producentów urządzeń diagnostycznych J2534 dostępnych na rynku. Drew Technologies produkuje najbardziej zaawansowane urządzenia J2534 na całym świecie, używane zarówno przez techników, dealerów, jak i producentów OEM.

CarDAQ-Plus3

Kolejna edycja urządzeń diagnostycznych z linii Drew Technologies, pełna obsługa SAE J2534-1 i J2534-2 z zaawansowanymi funkcjami: CAN FD, 4 CAN Channels, v05.00 API i DoIP.

CarDAQ-Plus 3 z Bluetooth

Kolejna edycja urządzeń diagnostycznych z linii Drew Technologies, pełna obsługa SAE J2534-1 i J2534-2 z zaawansowanymi funkcjami: CAN FD, 4 CAN Channels, v05.00 API i DoIP + Bluetooth.

Skontaktuj się z nami

    +48 32 301 2 301
    Tarnogórska 140 St 44-100 Gliwice, Poland

    Copyright @ 2021 Elprosys all right reserved.